Kalendarium inwestora

Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku


Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 

Kwartalne:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku,

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku,

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku,

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku.

 


 Roczny:

- raport okresowy roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 roku,


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.