Animator rynku

 

Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie

Adres: ul. Puławska 15
 02-515 Warszawa

 

Infolinia: 801 304 403, (81) 535 63 63  
WWW: bm.pkobp.pl

 

Numer KRS: 0000026438
Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1 250 000 000 zł

 

NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263

 

Grzegorz Zawada

Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego