Kalendarium inwestora

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 

Kwartalne:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 15 lutego 2021 roku,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku - 17 maja 2021 roku,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 roku.
 
Roczny:
- raport okresowy roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.