Kalendarium inwestora

Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

 

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 

Kwartalne:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 11 lutego 2022 roku,  
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku - 13 maja 2022 roku,  
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku,  
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – 10 listopada 2022 roku 
 
Roczny:

- raport okresowy roczny za 2021 rok – 27 maja 2022 roku.  

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.