Kalendarium inwestora

Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

 

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu, podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2023 rok – 29 maja 2024 roku.  

 

Kwartalne:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku - 12 lutego 2024 roku, 
- skonsolidowany raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku - 13 maja 2024 roku,   
- skonsolidowany raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku - 12 sierpnia 2024 roku, 
- skonsolidowany raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 roku - 13 listopada 2024 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego .