Kalendarium inwestora

Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

 

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA z siedzibą w Reczu, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2022 rok – 29 maja 2023 roku.  

 

Kwartalne:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku - 13 lutego 2023 roku,  
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 roku - 12 maja 2023 roku,  
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku – 11 sierpnia 2023 roku,  
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku – 13 listopada 2023 roku 
 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.