Zarząd

Prezes Zarządu – Roman Gabryś

 

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 1995 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych i został wpisany na listę prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych pod numerem 1176. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 r. jako Makler Papierów Wartościowych w Domu Maklerskim Elimar S.A.,  następnie pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. oraz ING Securities S.A., gdzie zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału do 2003 roku. W latach 2001–2008 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi i realizacji inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Od roku 2003 jest Prezesem Zarządu spółki Korporacja „CAPITAL” Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje. W latach 2003 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Jaroma Sp. z o.o. W tym okresie pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej  spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich. Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Agrotour Sp. z o.o., przekształconej w Agrotour S.A. (obecnie Remor Solar Polska S.A.), która od 2013 roku notowana jest na rynku NewConnect.